Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh

Chiều 27/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2026.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XV công tác tại địa phương; lãnh đạo các Sở, ngành.

 Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp

Phối hợp góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Nổi bật trong năm 4 đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo đó, các cuộc vận động, các phong trào lớn đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực phối hợp triển khai thực hiện; các bên đã phối hợp tuyên truyền, vận động và đã được các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Các hoạt động an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023. Thông qua Chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp và qua MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên với tổng kinh phí, quà quy đổi hơn 126 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ 188.171 hộ dân đón Tết. Đặc biệt, đã phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Chỉ thị 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Các đơn vị đã phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Các đơn vị cũng đã phối hợp trong phản biện xã hội; phối hợp trong công tác dân nguyện. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 41 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 89 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, và nhiều cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; tổng hợp 415 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều phân công lãnh đạo tham gia phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở tiếp dân của tỉnh. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để nắm bắt tình hình, kết quả tiếp nhận, tiến độ giải quyết để từ đó xử lý đơn chính xác. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, từ đó làm cơ sở thống nhất lựa chọn vấn đề để phối hợp giám sát, khảo sát, tập trung vào các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài. 

Việc trao đổi thông tin giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh diễn ra thường xuyên dưới các hình thức như thông qua hoạt động tham gia các kỳ họp HĐND, các phiên họp, hội nghị của các bên; cung cấp thông tin qua các báo cáo, các văn bản có liên quan… Ngoài ra, các bên phối hợp thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, đón tiếp các Đoàn khách trong và ngoài nước và các hoạt động chung khác của tỉnh.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp tốt trong công tác đối ngoại. Trong năm, đã phối hợp vận động bà con xa quê đóng góp xây dựng quê hương; phối hợp tổ chức 133 cuộc giao lưu, gặp mặt, tiếp xúc người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tễ, Tết. Các hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp với nước bạn và tăng cường đoàn kết quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương trong và ngoài nước.

Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị các đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các đơn vị bám sát các lĩnh vực phối hợp để thực hiện

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định việc ký kết quy chế 4 bên thể hiện sự thống nhất cao nhất trong các cơ quan của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh sẽ thực hiện tốt các nội dung phối hợp, đảm bảo kịp thời; đồng thời, giao các Sở, ngành thực hiện tốt các nội dung phối hợp, nhất là công tác chuẩn bị các Kỳ họp HĐND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đi đến thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới và ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh.

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung: Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; công tác thực thi pháp luật; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; công tác dân nguyện, thông tin; công tác đối ngoại, tham dự cuộc họp, phiên họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế này. Luân phiên định kỳ hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và việc tổ chức thực hiện, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế.

 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá việc ký kết quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị tạo ra sự thay đổi mới, rà soát hết được các vấn đề liên quan để công tác phối hợp giữa các đơn vị nhuần nhuyễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 4 đơn vị quán triệt, phổ biến đến cán bộ cơ quan mình về nội dung quy chế phối hợp; đồng thời, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh làm đầu mối, phối hợp, theo dõi tham mưu tổ chức phối hợp thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế.

Đối với các nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thì thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành. Quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn hoặc được pháp luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn mới thì các bên cùng phối hợp xem xét, thống nhất sửa đổi, bổ sung.

 Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn