Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU

Ngày 20/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tháng 4/2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Đồng thời, khắc phục các tồn tại được chỉ ra tại Công văn số 732/BNN-KN ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ đảm bảo khắc phục các tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng thời gian quy định. Đến tháng 4/2024, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Công tác chỉ đạo, kiểm tra; Công tác thông tin, tuyên truyền; Về quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá; Xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; Thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các huyện, thị xã, Đồn Biên phòng tuyến biển, các cảng cá trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã ven biển thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các xã, phường; kịp thời động viên, khen thưởng gương điển hình và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

Các cơ quan, địa phương thực hiện chiến dịch cao điểm về thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định về chống khai thác IUU. Công khai các vụ việc vi phạm IUU đã bị xử lý tại các địa phương có tàu cá khai thác thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, thống kê số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, cung cấp danh sách tàu cá chưa cấp Giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tàu cá mất tín hiệu quá 6 giờ trên biển... cho các đơn vị liên quan để quản lý, xử lý theo quy định (hoàn thành trước 29/02/2024). Cùng với đó, chỉ đạo Ban quản lý cảng cá, Tổ Liên ngành thanh tra kiểm soát nghề cá kiểm tra, đối chiếu nhật ký khai thác với dữ liệu giám sát tàu cá, đảm bảo có chất lượng; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức giám sát sản lượng bốc dỡ tại các bến cá truyền thống, đảm bảo sản lượng thủy sản khai thác được giám sát đầy đủ.

Đồng thời, lập danh sách tàu cá mất tín hiệu VMS quá 6 giờ nhưng không nhắn tin xác nhận vị trí trên biển, tàu cá mất tín hiệu quá 10 ngày trên biển nhưng không về sửa chữa,... cung cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xử lý theo quy định. Tập trung nguồn lực tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển tỉnh Nghệ An, xử lý tàu cá vi phạm, đặc biệt là tàu cá khai thác sai vùng. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ công tác liên ngành thanh tra kiểm soát nghề cá lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các tàu cá vi phạm các quy định, chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử phạt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển quản lý chặt chẽ tàu cá, tuyệt đối không cho tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định đi khai thác. Tổ chức xác minh, lập hồ sơ xử lý các tàu cá vi phạm các quy định, đặc biệt là vi phạm về quy định duy trì tín hiệu thiết bị VMS, khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, đảm bảo 100% các tàu cá vi phạm phải bị xử lý đến cùng; cung cấp kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo.

UBND các huyện, thị xã ven biển rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ số lượng tàu cá “03 không” trên địa bàn để phục vụ cho việc đăng ký tàu cá, cấp phép khai thác ngay khi Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành (hoàn thành trước 29/02/2024). Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường làm việc với các chủ tàu cá trong danh sách do Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cung cấp, yêu cầu ngư dân cam kết không đi khai thác khi chưa đủ điều kiện; lập dữ liệu (hình ảnh, vị trí tàu neo đậu, thông tin chủ tàu...) đối với các tàu cá thuộc nhóm tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chưa đăng ký, đăng kiểm, hết hạn giấy phép, tàu cá nằm bờ không đi khai thác (hoàn thành trước 15/3/2024).

UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức xác minh, lập hồ sơ xử lý vi phạm các tàu cá theo thẩm quyền; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các chủ tàu cá khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính của Tổ công tác liên ngành, Đoàn kiểm tra chống khai thác IUU theo quy định; cung cấp kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn