Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 4 tỷ USD

Nghệ An đang vươn lên thành “thủ phủ” mới về sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam khi thu hút được năm ông lớn công nghệ gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và JuTeng. Trong hai năm 2022 và 2023, Nghệ An thu hút tổng cộng gần 2,5 tỷ USD vốn FDI...

 Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 đạt 4 tỷ USD, đến năm 2030 đạt 7 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 19%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân 27,2%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm. Tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến lên 95% vào năm 2030; giảm tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm thô. Tăng tỷ trọng xuất khẩu thị trường Châu Âu lên 12%/tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 20% vào năm 2030; thị trường Mỹ lên 18%/tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 25% vào năm 2030; tỷ trọng xuất khẩu thị trường châu Á là 68% vào năm 2025 và 52% vào năm 2030...

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu; phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn; hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu; quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý; nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoặc lồng ghép vào các chương trình, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ; định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện, đề xuất, kiến nghị gửi về Sở Công Thương Nghệ An để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương Nghệ An chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình thực hiện từ các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 Nghệ An đang vươn lên thành “thủ phủ” mới về sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam. Ảnh minh họa

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt 3,11 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Nghệ An đang vươn lên thành “thủ phủ” mới về sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam khi thu hút được năm ông lớn công nghệ gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và JuTeng. Trong hai năm 2022 và 2023, Nghệ An thu hút tổng cộng gần 2,5 tỷ USD vốn FDI, trong đó riêng năm 2023 đạt hơn 1,6 tỷ USD. Sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử đang là ngành hàng vươn lên mạnh mẽ trong xuất khẩu của Nghệ An thời gian gần đây. Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu trên địa bàn sản xuất được 580 triệu sản phẩm linh kiện điện tử. Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thiết bị, linh kiện điện tử của Nghệ An sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới khi các dự án đi vào hoạt động đầy đủ.

Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 2,75 tỷ USD. Theo đó, có sáu nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD trở lên.

Đứng đầu là nhóm hàng thiết bị, linh kiện điện tử với kim ngạch xuất khẩu khoảng 680 triệu USD; kế đến, nhóm hàng vật liệu xây dựng 550 triệu USD; nhóm hàng dệt, may 500 triệu USD; nhóm hàng dăm gỗ 200 triệu USD; nhóm hàng thủy sản 140 triệu USD; và giày, dép các loại 100 triệu USD.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn