Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con Cuông có Tân Chủ tịch UBND huyện nhiệm kì 2021-2026

HĐND huyện Con Cuông khóa XX nhiệm kì 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thông qua tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với Ông Hoàng Sỹ Kiện, Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, nguyên Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu biểu quyết Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với Ông Hoàng Sỹ Kiện hiện giữ chức vụ Giám đốc sở xây dựng Nghệ An.

 Đồng chí Lục Thị Liên – Phó trưởng ban VHXH –HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An, chúc mừng đồng chí Lô Văn Thao được HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

 Đồng chí Nguyễn Hoài An, Bí thư huyện uỷ chúc mừng đồng chí Lô Văn Thao được HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình, thảo luận và Nghị quyết xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lô Văn Thao, PBT Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, đồng thời thông qua tờ trình và Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lô Văn Thao. Kết quả 100% số phiếu bầu ông Lô Văn Thao, PBT Thường trực huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kì 2021-2026

Tại kỳ họp cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 chức danh do HĐND huyện bầu, đa số các đại biểu đều nhận được số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm./.

Nguồn tin: concuong.nghean.gov.vn