Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng có phiếu tín nhiệm cao nhất

Khi lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.

Sáng 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thực quy trình lấy phiếu “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” đối với 31 chức danh. Tổng số phiếu phát ra và thu về là 52 phiếu.

Trong đó, khối HĐND tỉnh có 7 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Trưởng các ban: Văn hoá - Xã hội; Dân tộc; Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh.

 Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định.

Khối UBND tỉnh có 24 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐND tỉnh khóa XIII, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51/52 phiếu tín nhiệm cao, tỷ lệ 98,1%, cao nhất toàn khối HĐND và UBND tỉnh; 1 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đoàn Văn Phi - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tín nhiệm cao 47, tín nhiệm 4, tín nhiệm thấp 1.

Bà Huỳnh Thuý Vân - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, tín nhiệm cao 41, tín nhiệm 11.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tín nhiệm cao 47, tín nhiệm 5, tín nhiệm thấp 0.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tín nhiệm cao 47, tín nhiệm 5, tín nhiệm thấp 0.

Ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh, tín nhiệm cao 39, tín nhiệm 11, tín nhiệm thấp 2.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, tín nhiệm cao 45, tín nhiệm 7, tín nhiệm thấp 0.

 Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định - có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, tỷ lệ 98,1%.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XIII thực hiện giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình.

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND. Góp phần đánh giá uy tín, năng lực, chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động, vừa là của tổ chức nhưng cũng vừa của mỗi cá nhân, đơn vị trên vị trí công tác của mình.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: Báo VTC News