Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hội thi “Hát Dân ca trong trường học” tỉnh Nghệ An, lần thứ V sẽ được tổ chức trong tháng 5/2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 3/3 về việc tổ chức Hội thi “Hát Dân ca trong trường học” tỉnh Nghệ An, lần thứ V - năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm duy trì phong trào học và hát dân ca trong nhà trường; phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương, đất nước. Đồng thời, nhằm gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa, tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và dân ca các vùng, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, con người xứ Nghệ, phản ánh cuộc sống, tình yêu lao động và các hoạt động của xã hội, các hoạt động dạy và học trong nhà trường, cuộc thi “Hát dân ca trong trường học” sẽ thi hát dân ca các thể loại như: Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Tổ chức khuyến khích các tiết mục đặt lời mới phù hợp với nội dung, biết cách sử dụng làn điệu lời ca gieo vần, gieo điệu chính xác.

Các thể loại dự thi gồm: Đơn ca, đối ca, hoạt ca, hoạt cảnh, diễn xướng có thời lượng 30 phút, với tỷ lệ 70% số tiết mục Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, 30% dân ca cải biên, đặt lời mới, dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An (khuyến khích các tiết mục đặt lời mới phù hợp với nội dung thi).

Thành phần tham dự Hội thi là các cán bộ, giáo viên, học sinh đang giảng dạy và học tập trong nhà trường từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, Hội thi tổ chức tại cấp tỉnh thực hiện trong tháng 5/2023.

Về giải thưởng, tại cấp tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 10 giải tập thể bao gồm 02 giải Nhất (01 giải Nhất cho các đơn vị miền núi, 01 giải Nhất cho các đơn vị còn lại); 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 45 giải tiết mục (10 giải A, 15 giải B và 20 giải C). Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh xem xét khen thưởng 10 giải Khuyến khích và giải phụ. Khen thưởng công tác tổ chức cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức Hội thi.

Để tổ chức tốt Hội thi “Hát dân ca trong trường học”, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tại chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến Hội thi. Đồng thời, xây dựng và phê duyệt thể lệ Hội thi, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thành công Hội thi cấp tỉnh; giới thiệu và điều động các giám khảo có chuyên môn tham gia chấm thi tại Hội thi cấp tỉnh…

UBND các huyện, thành, thị xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi cấp huyện; thành lập Ban Tổ chức; chỉ đạo Trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông tổ chức tuyên truyền hội thi trên sóng của đài địa phương.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn