Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


CQĐT yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận

Để phục vụ công tác điều tra liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra đối với 2 doanh nghiệp và nhiều cá nhân là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo một số sở ngành.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn khẩn số 801/UBND-NCKSTTHC gởi giám đốc Công an tỉnh và giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận nhận được công văn số 499/VPCQCSĐT-P4 ngày 7/3 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra với vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

 Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phẩn, phần vốn góp...) của các cá nhân, pháp nhân mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị.

Trên cơ sở báo cáo của các sở ngành, địa phương có liên quan, Sở Tư pháp tổng hợp và có văn bản cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu điều tra vụ án gửi trực tiếp về Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo quy định.

Cụ thể, để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản đứng tên sở hữu của 2 pháp nhân liên quan vụ án, cùng nhiều người là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo ở các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính…

 2 doanh nghiệp, 30 cá nhân là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo, nhân viên ở các sở ở Bình Thuận bị rà soát về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án của Bộ Công an.

Danh sách đề nghị cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án còn có một số bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó như ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận...

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong