Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Hòa Bình

Ngày 23/9, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, bà Lại Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc bổ nhiệm lần này là yêu cầu cần thiết của công tác cán bộ, đảm bảo kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Thanh tra tỉnh.

 Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT Hòa Bình.

Cá nhân đồng chí Lại Thị Tuyết Lan có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác nên trên cương vị mới, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò quan trọng của cơ quan Thanh tra tỉnh, góp phần đắc lực vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát biểu nhận chức, tân Phó Chánh thanh tra Lại Thị Tuyết Lan cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa quyết tâm sẽ phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Đồng thời, bà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, sự đoàn kết nhất trí của tập thể Thanh tra tỉnh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Hân Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong