Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Năm 2022, có 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1989/QĐ.UBND ngày 7/7 về việc phê duyệt Danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo đó, có 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 với tổng số tiền hỗ trợ là 2,140 tỷ đồng.

Cụ thể 12 hộ gia đình được hỗ trợ gồm: Lo Văn Hoàng, Lô Văn Phong, Vi Văn Thành (bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp); Vừ Tồng Pó, Lầu Bá Tư, Lầu Y Dềnh (bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn); Lô Văn Chiến, Lô Văn Thắng, Lang Thị Kim (bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong); Lô Văn Thắng, Lữ Hồng Quý, Ngân Văn Thắng (bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn). Các hộ gia đình trên được hỗ trợ trang thiết bị nhà vệ sinh, trang thiết bị ban đầu với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng.

04 bản được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 07/2020/NQ-UBND năm 2022 gồm: Bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; Bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn; Bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp; Bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Các bản trên được hỗ trợ bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn với tổng số tiền hỗ trợ là 220 triệu đồng.

04 huyện được hỗ trợ chính sách phát triển chính sách phát triển du lịch theo Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND, năm 2022 gồm: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Anh Sơn. Nội dung hỗ trợ gồm: Kinh phí tập huấn nghiệp vụ du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá, xúc tiếnvới tổng kinh phí hỗ trợ là 720 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. UBND các huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Anh Sơn có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện theo quy định.

Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn theo quy định.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn