Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang tiếp công dân định kì tháng 6

Sáng ngày 6/6, tại Trụ sở UBND thị xã, đồng chí Lê Trường Giang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2022. Cùng dự buổi tiếp dân có các đồng chí lãnh đạo một số phòng,cơ quan cấp thị xã.

 Ảnh: Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang tiếp công dân định kì tháng 6

Tại buổi tiếp dân, đã có 02 lượt ý kiến của công dân Nguyễn Đình Đôn và Nguyễn Minh Truyền xã Quỳnh Vinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, kiến nghị, đề xuất, phản ánh với đồng chí Bí thư Thị ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến diện tích bồi thường GPMB và cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Theo đó, đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang đã tiếp thu các ý kiến của công dân để xem xét, chỉ đạo, đôn đốc các ngành của thị xã giải quyết đảm bảo theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

 Ảnh: Công dân Nguyễn Đình Đôn kiến nghị về diện tích đất bồi thường GPMB 

 Ảnh: Công dân Nguyễn Minh Truyền kiến nghị về việc hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Việc tiếp và đối thoại của đồng chí Bí thư Thị ủy với công dân định kỳ tháng 6 nhằm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Tác giả: Thanh Thủy

Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn