Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Phan Đình Trạc được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương được hội nghị Ban chấp hành TƯ lần thứ 6, khóa 12 bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Ông Phan Đình Trạc là 1 trong 2 nhân sự vừa được hội nghị TƯ 6 bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

 Ông Phan Đình Trạc

Ông Trạc sinh năm 1958, quê quán huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, cử nhân Luật.

Ông là đại biểu QH các khóa 11, 12, 13, 14; ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH khóa 13.

Trước khi được điều động làm Phó Ban (từ tháng 1/2013), rồi quyền Trưởng Ban Nội chính TƯ (từ 13/2/2015), ông từng là Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 2/2016, Bộ Chính trị ban hành quyết định bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 11, 12.