Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thông báo cấm đường phục vụ tổ chức kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê

Để phục vụ cho lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, tỉnh Nghệ An sẽ đóng ba-ri-e, cấm các phương tiện (trừ xe phục vụ và xe đại biểu) đi vào các đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ từ 19h00 đến 22h30 ngày 14/6/2017.
images1364583 12 06 2017 cong van cam duong.

Nguồn tin: