Trong tỉnh

Xôn xao mùa cói Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa (TP. Vinh) là đất chiếu nổi tiếng xa xưa. Gắn với nghề dệt chiếu là những cánh đồng cói. Những ngày này, cánh đồng cói vào vụ thu hoạch.

Một năm có 3 vụ thu hoạch cói. Vụ thu hoạch cói nhộn nhịp nhất trong năm là quãng tháng 6, 7. Còn tháng 11, 12 cũng là mùa thu hoạch cói song kém rộn ràng hơn vì ít người làm hơn và cũng không được nắng. Ảnh: Lê Thắng

Có hàng trăm hộ dân thuộc xã Hưng Hòa có ruộng cói và làm nghề chiếu cói. Ảnh: Hải Vương

"Gặt" cói xong, người phụ nữ này đang rũ và xếp cói: Lê Thắng

Tiếp đến là công đoạn chẻ cói. Ảnh: Lê Thắng

Chẻ cói khi nào cũng phải có 2 người, để một người giữ một đầu đưa qua máy chẻ. Ảnh: Hải Vương

Cói chẻ xong, tranh thủ nắng, người dân phơi cói trên bờ ruộng. Ảnh: Lê Thắng

Cói được phơi chừng vài nắng ở ngoài ruộng. Ảnh: Hải Vương

Và sau đó mang cói về nhà. Ảnh: Hải Vương

Tác giả: Hải Vương - Lê Thắng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: mùa cói ,Hưng Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP