Trong tỉnh

Vướng mắc trong dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở Thái Hòa

Đây là một trong những ghi nhận của đoàn Giám sát của Quốc hội về các dự án có sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn thị xã Thái Hòa sáng 14/3.

Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn tỉnh, sáng 14/3, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc làm việc với UBND thị xã Thái Hòa.

Đoàn Giám sát của Quốc hội khảo sát thực địa Dự án án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa sử dụng vốn vay nước ngoài (Ngân hàng Thế giới WB). Ảnh Thanh Lê

Giai đoạn 2011 - 2016, thị xã Thái Hòa có dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa sử dụng vốn vay nước ngoài (Ngân hàng thế giới WB) do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 359.527 triệu đồng, tương đương 15,84 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 12,4 triệu USD; vốn đối ứng 3,44 triệu USD.

Đến nay, đã giải ngân vốn vay WB 275 tỷ/281,45 tỷ đồng đạt 97,71% vốn cam kết; vốn đối ứng 63,46 tỷ đồng/78,08 tỷ đồng đạt 81,28%.

Dự án được thực hiện ở 3 phường Long Sơn, Hòa Hiếu và Quang Tiến với các hạng mục xây dựng mạng lưới thoát nước mưa, thoát nước thải và trạm xử lý công suất 4.500m3/ngày đêm. Hiện nay, tất cả các gói thầu đã hoàn thành thi công, đã vận hành chạy thử.

Trạm bơm nước thải tự động. Ảnh Thanh Lê

Theo đánh giá của lãnh đạo thị xã Thái Hòa, Dự án góp phần cải thiện điều kiện môi trường khu vực đô thị thông qua việc xây dựng các công trình thoát nước, nước thải và xử lý nước thải; giảm ô nhiễm môi trường khu vực đô thị, cải thiện chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào thị xã Thái Hòa.

Ông Hoàng Phú Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, vướng mắc hiện nay là việc cấp phép xả thải. Cụ thể là nhà máy xử lý nước thải được xây dựng có công nghệ xử lý nước thải đạt cột B-QCVN 14:2008/BTNMT tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, nhưng khi dự án hoàn thành, do thay đổi về quy hoạch tài nguyên nước, yêu cầu nước thải sau xử lý phải đạt cột A- QCVN 14:2008/BTNMT thì mới được xả thải.

Hệ thống xử lý nước thải được đấu nối trực tiếp từ nhà người dân. Ảnh Thanh Lê

Tuy nhiên, nếu chuyển sang công nghệ xử lý đạt loại A thì cần thêm kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa, khó khăn của địa phương đó là dự án thực hiện theo ký kết hiệp định và hồ sơ đã duyệt của Ngân hàng Thế giới. Vì vậy kinh phí bổ sung này phải được Ngân hàng Thế giới chấp thuận.

"UBND thị xã đã báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh, đồng thời xin lập dự án riêng để điều chỉnh, thực hiện thay đổi công nghệ xử lý của nhà máy để nước thải ra đạt loại A"- ông Hiền cho biết.

Thị xã Thái Hòa cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đối ứng để đáp ứng tiến độ của các gói thầu sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; cấp phép xả thải tạm thời cho dự án để UBND thị xã Thái Hòa có cơ sở tiếp cận với khoản tài trợ tiếp theo của Ngân hàng Thế giới (Hiện nay thị xã Thái Hòa đang làm thủ tục để đầu tư giai đoạn 2 sử dụng vốn kết dư của WB).

Đoàn Giám sát làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Thái Hòa. Ảnh Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát khẳng định đây là dự án thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết môi trường, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống cho nhân dân thị xã Thái Hòa. Đồng thời giải quyết vấn đề môi trường trong điều kiện ngân sách khó khăn không thể thực hiện được.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đánh giá cao quá trình tham mưu, triển khai dự án vốn vay nước ngoài được thị xã Thái Hòa chủ động, đúng quy định của nhà nước. Chủ đầu tư thực hiện đúng yêu cầu trong quản lý đầu tư xây dựng cở bản và đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng thời đề nghị thị xã Thái Hòa cần chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, quản lý hồ sơ, hoàn thành thủ tục còn lại để thanh quyết toán dự án. Tiếp tục làm việc cơ quan liên quan sớm cấp phép xả thải đúng quy định; duy tu, quản lý, vận hành phát huy hiệu quả của dự án. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn II của dự án.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP