Trong nước

Tuổi nghỉ hưu: "Chốt" đề xuất của Chính phủ trình là phương án 1

Phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hôm 20/9 tại Hà Nội đã thống nhất đề xuất 2 phương án tăng tuổi hưu. Đề xuất của Chính phủ đã được chọn là phương án 1. Dự kiến, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu “chốt” phương án cuối cùng tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây.

Trước đó, tại Kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua và sau một số lần chỉnh sửa, Chính phủ đã trình đề xuất quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012: Đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60.

Bên cạnh các ý kiến đồng tình, một số ý kiến đại biểu còn băn khoăn về quy định tuổi nghỉ hưu, về việc áp dụng cùng một lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu chung cho các đối tượng lao động khác nhau.

Theo bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, về nguyên tắc, Ủy ban tán thành với chủ trương điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu chung đối với người lao động nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW với mục tiêu lâu dài để chủ động ứng phó với xu hướng già hóa dân số diễn ra nhanh của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên Uỷ ban cũng cũng tiếp thu các ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, qua quá trình lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật cho thấy, trong số các ý kiến đồng tình với quy định về tuổi nghỉ hưu, vẫn còn có 2 quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, chỉ nên quy định về nguyên tắc để giao Chính phủ quy định, hướng dẫn cho phù hợp căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dân số... và không nhất thiết phải có lộ trình như nhau đối với các nhóm lao động khác nhau.

Quan điểm thứ hai cho rằng, cần quy định rõ lộ trình thực hiện trong dự thảo Bộ luật như phương án Chính phủ trình tại kỳ họp Quốc hội.

Trên cơ sở còn có ý kiến khác nhau và đây là vấn đề có tác động lớn đối với người lao động và thị trường lao động, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã đề xuất 2 phương án quy định tại khoản 2 Điều 169 về Tuổi nghỉ hưu để Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Phương án 1: Quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ nhưng giao Chính phủ quy định lộ trình. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam và đủ 60 tuổi đối với nữ.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dân số, Chính phủ quy định cụ thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phương án 2: Theo như đề xuất do Chính phủ trình quy định cụ thể lộ trình và tuổi. Cụ thể: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Đề xuất của Chính phủ trình được chọn là phương án 1

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá ưu điểm riêng của các phương án tăng tuổi hưu. Đặc biệt, phương án 2 (theo đề xuất của Chính phủ) có lộ trình rõ ràng với đánh giá tác động cụ thể.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển phương án 2 (theo đề xuất của Chính phủ) thành phương án 1 và chuyển phương án 1 trong đề xuất của Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thành phương án 2.

Dự kiến, các đề xuất trên sẽ được tổng hợp và gửi tới đại biểu quốc hội thuộc các đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành nghiên cứu trước và sẽ bỏ phiếu thông qua tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây.

Kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ

Tác giả: Hoàng Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP