Số hóa

Trước và sau khi có Internet, cuộc sống đã thay đổi ra sao?

Việt Nam đã hòa vào mạng Internet toàn cầu vừa tròn 20 năm. Kể từ khi có Internet, nó đã làm thay đổi mọi lĩnh vực trong đời sống, cùng xem qua những khác biệt trước và sau khi có internet.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP