Giáo dục

Trong trường có sân tennis, nhà sàn sang trọng, phường nói không có trách nhiệm