Video

Trèo thang hái trâm rừng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch là thời điểm trâm sai trái, người dân ở vùng Tri Tôn (An Giang) có thể thu hoạch 30 – 40kg mỗi ngày.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP