dong
     

Video

Tiếp tục có siêu bão đang hướng vào biển Đông

Dự báo 48-60 giờ tiếp theo, bão Barijat sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp, trong khi một siêu bão khác đang hướng vào biển Đông.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP