Clip: Manh động vào tận nhà dân cướp xe máy

Hai thanh niên sau khi đi một vòng liền quay trở lại, vào tận nhà cướp xe máy của một nhà dân, chủ nhà ngay lập tức phát hiện và lao ra truy đuổi nhưng không kịp.

TOP