Ngày ra tòa của kẻ mang 2 lệnh truy nã, trốn biệt suốt 20 năm

Sau tất cả những gì đã qua, Trần Đình Chung bình thản đối mặt với mọi diễn tiến tại tòa. Y trả lời gãy gọn từng câu hỏi của HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và luật sư bào chữa. Nhưng chính trong những câu trả lời ấy lại có nhiều mâu thuẫn.

TOP