Người lao động tử vong... mang tên giả!

Bài viết “Người khuyết tật được “phù phép” chữa bệnh, đi xuất khẩu lao động rồi tử vong” phản ánh trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), bị khuyết tật nặng, được “phù phép” mang hộ chiếu Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động rồi tử vong; đã gần 1 năm, con trai chưa nhận được thi thể.

TOP