Đoạn đường hoa dấu ấn của hội LHPN xã Quỳnh Châu( Quỳnh Lưu)

Thực hiện kế hoạch của BTV Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu về việc phát động các tổ chức hội cơ sở đảm nhận xây dựng đoạn đường kiểu mẫu góp phần tạo cảnh quan ở địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp, do vậy đa số Hội LHPN các xã, thị trấn đã tiếp nhận quản lý và gắn biển các đoạn đường trên địa bàn xã. Nhưng điểm nổi bật đối với Hội phụ nữ xã Quỳnh Châu là chọn cách trồng, chăm sóc các loại hoa ở hai bên đoạn đường chính của xã.

Nghệ An nỗ lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Cùng với tập trung chỉ đạo các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 19 tiêu chí và xây dựng các huyện đạt chuẩn NTM, UBND tỉnh đã ban hành quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và phê duyệt đề án xây dựng 3 xã về đích tốp đầu là Sơn Thành, Kim Liên và Quỳnh Đôi thành xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020. Hiện các xã đều đang nỗ lực để nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới lên tiêu chuẩn kiểu mẫu.

TOP