Một tỉnh có hàng trăm cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động không phép

Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động không phép. Lực lượng thanh tra chuyên ngành mỏng, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý y tế và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ… là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng các cơ sở y, dược tư nhân hoạt động tràn lan.

Nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở Diễn Châu hoạt động không phép

Qua kiểm tra của Đoàn liên ngành thì rất nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân bị xử lý, đóng cửa. Bên cạnh đó, không ít những cơ sở y, dược đang hoạt động “chui”. Liệu chăng về mặt quản lý nhà nước chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe… nên mới có những cơ sở hành nghề y, dược hàng năm trời ung dung hoạt động… dù rằng “chưa phép”?


TOP