Quái chiêu phòng the của các ông hoàng hoang dâm bậc nhất Trung Hoa

Chốn hậu cung với hàng ngàn, hàng vạn cung tần mỹ nữ cũng không khiến các vị Hoàng đế này trở nên đau đầu khi phải lựa chọn người để sủng hạnh. Những quái chiêu phòng the này đến nay vẫn còn được lưu truyền và ghi chép trong sử sách.

TOP