Cán bộ xã kể phút phê 'chưa chấp hành' lên lý lịch SV

“Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương”, dòng chữ phê trên lý lịch sinh viên được những người trong cuộc lý giải.

TOP