Có nên phong tướng cho Giám đốc Công an tỉnh?

Bộ Công an đề xuất quy định Giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương loại I có cấp bậc cao nhất là Thiếu tướng, nhưng nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc.

TOP