dong

Thừa Thiên - Huế có giám đốc công an mới

Theo quyết định của Bộ trưởng Công an, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Nguyễn Quốc Đoàn được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TOP