Làm rõ về công ty em vợ cựu Cục trưởng

Lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, sẽ làm rõ thông tin về việc công ty của vợ và em vợ một cựu Cục trưởng thuộc Bộ đã giành được nhiều hợp đồng khi ông này còn đương chức.

TOP