Thức đêm bắt cá mùa mưa lụt

Mưa lớn kéo dài, nước ngập ruộng đồng, người dân nông thôn đi bắt cá cải thiện bữa ăn. Thậm chí họ thức cả đêm và thành quả cũng rất bất ngờ.

TOP