Sự đổi thay của bãi tắm mới ở Hạ Long

Là một bãi tắm nhân tạo, từng bị ô nhiễm nặng nề, Bãi Cháy ngày nay hiện ra trước mắt du khách với dải cát tinh trải rộng, trên 300 m được xây dựng cách xa mặt đường một km.

TOP