Phải chi ít nhất 55 tỷ đồng để sửa đường sau bão số 2

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) , tính đến 10 h sáng 17/7, bão số 2 đã gây thiệt hại nặng công trình giao thông trên đường quốc lộ và đường địa phương, ước tỉnh kinh phí khắc phục thiệt hại bước 1 trên hệ thống quốc lộ là 30 tỷ đồng và trên hệ thống đường địa phương là 25 tỷ đồng.

TOP