Trong tỉnh

Sáng 7/12, Nghệ An có 9 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Từ 18h00 ngày 6/12 đến 6h00 ngày 7/12, Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 9 ca cộng đồng, 21 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.M, nữ, 1938. Địa chỉ: xóm Xuân Lộc, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Ngày 6/12, Bệnh nhân đến TYT khai báo vì có liên quan ca nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân T.T.K, nữ, 1968. Địa chỉ: xóm Xuân Lộc, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Bệnh nhân là người chăm sóc Bệnh nhân N.T.M được công bố cùng lúc. Ngày 6/12, Bệnh nhân đến TYT khai báo vì có liên quan ca nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân C.V.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 7, Diễn Trung, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Kiên Giang về ngày 5/12/2021. Bệnh nhân chưa được cách ly. Ngày 6/12, Bệnh nhân đến TYT Diễn Trung test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân N.P.T, nữ, 2012. Địa chỉ: xóm Trung Phường, Minh Châu, Diễn Châu. Bệnh nhân là học sinh trường Tiểu học Minh Châu. Bệnh nhân là bạn cùng lớp với Bệnh nhân H.T.Q đã công bố ngày 05/12. Ngày 6/12, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: rát họng

5. Bệnh nhân T.K.T, nam, 2012. Địa chỉ: xóm Trung Phường, Minh Châu, Diễn Châu. Bệnh nhân là học sinh trường Tiểu học Minh Châu. Bệnh nhân là bạn cùng lớp với Bệnh nhân H.T.Q đã công bố ngày 05/12. Ngày 6/12, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: rát họng.

6. Bệnh nhân T.B.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 06/12, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, sổ mũi.

7. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân T.B.T được công bố cùng lúc. Ngày 06/12, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: mệt mỏi, sốt, sổ mũi.

8. Bệnh nhân T.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân T.B.T được công bố cùng lúc. Ngày 06/12, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, sổ mũi.

9. Bệnh nhân H.T.L, nam, sinh 1983. Địa chỉ: thôn 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đà Nẵng về ngày 4/12/2021. Bệnh nhân chưa được cách ly. Ngày 6/12, Bệnh nhân đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, ho, ớn lạnh, mệt mỏi.

10. Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: thôn Yên Lạc, Thanh Ngọc, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.B.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: thôn Yên Lạc, Thanh Ngọc, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.B.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: thôn Thủy Sơn, Thanh Thủy, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân B.X.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Thủy Chung, Thanh Thủy, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân H.T.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Long Hạ, Long Sơn, Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân L.T.D nữ, sinh 1939. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân V.N.B.H, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

19. Bệnh nhân C.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân V.V.B, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Bản Ná Ca, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại trường Mầm Non Trung Sơn. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân L.V.P, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm Non Bản Quyn. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân L.Đ.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về ngày 02/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt.

25. Bệnh nhân Đ.N.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Vũng Tàu về ngày 05/12. Bệnh nhân có triệu chứng: mệt mỏi, phù mặt. Bệnh nhân đã được cách ly lấy mẫu.

26. Bệnh nhân B.T.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 06/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân LL.T.L, nữ, 1979. Địa chỉ: Thôn 1, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 5/12.Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Diễn Kỷ. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân N.V.T, nam, 2005. Địa chỉ: Thôn 1, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 5/12. Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Diễn Kỷ. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân N.N.H, nam, 1964. Địa chỉ: Phúc Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Bạc Liêu về ngày 29/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân K.V.B, nam, 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân đi từ Lào về ngày 4/12/2021. Bệnh nhân được cách tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP