Video

Rắn quằn quại bất lực trong 'ma trận' của nhện độc lưng đỏ

Rắn quằn quại vùng vẫy cố thoát khỏi tấm mạng chết chóc do nhện độc lưng đỏ giăng ra nhưng bất lực.

Nguồn: Storyful

Nguồn tin:

  Từ khóa: vùng vẫy ,quằn quại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP