Xã hội

Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ đất trên địa bàn

Sáng nay (21/4), UBND Tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 4 năm 2017 để nghe và cho ý kiến về 9 nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực KT – XH - QP - AN.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
1
Toàn cảnh phiên họp

Các thành viên UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian đánh giá công tác sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, qua rà soát có 3 nhóm chính: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.
2
Cần rà soát và đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất tại các lâm trường

Nhiều ý kiến đề xuất cần đánh giá cụ thể về việc sử dụng đất trong các công ty TNHH Một thành viên lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong và rà soát thu hồi đất các dự án đầu tư chậm triển khai, đồng thời kiểm tra việc sử dụng đất trong chỉnh trang, phát triển đô thị.
3
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho ý kiến về việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tham mưu để cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại nền sản xuất nông nghiệp đảm bảo các yêu cầu về an ninh lương thực, gia tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao; công nghệ sạch; Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, từ đó có giải pháp sát đúng cho từng loại đất, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

UBND tỉnh cũng cho ý kiến dự thảo kế hoạch đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo báo cáo từ năm 2007 đến nay trên địa bàn tỉnh có 29 dự án đã, đang thực hiện và đang lập hồ sơ chủ trương đầu tư, tổng kinh phí 10.007 tỷ đồng; trong đó mới có 7 dự án hoạt động.

4
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, từ đó, có giải pháp sát đúng cho từng loại đất

Kết luận nội dung buổi làm việc sáng nay, bên cạnh những kết quả đạt được trong tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng chỉ ra những hạn chế đang tồn tại cần khắc phục đó là: Đối với một số chỉ tiêu tăng trưởng chậm hoặc chưa đạt như mong muốn thì các sở ngành phải có phương án giải pháp ngay từ bây giờ để tập trung thực hiện, đáp ứng yêu cầu kế hoạch năm.

Về nhiệm vụ trong tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị nên chủ động rà soát xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, xác định rõ chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2017 theo kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, kinh doanh; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Trước mắt tổ chức tốt mùa du lịch, tuyên truyền Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2017. Tiếp tục thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tăng cường đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017; Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Trần Lịch – Hồng Sơn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP