Kinh tế

Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý I/2019 có hơn 620 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I/2019 là 620,643 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659,258 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787,683 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2019 là 3,406 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là 620,643 tỷ đồng.

Tác giả: ĐÀO BÍCH

Nguồn tin: Báo VTC News

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP