Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cần làm ngay 2 việc này trước khi sổ hộ khẩu chính thức bị "khai tử" vào cuối năm 2022

Để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị "khai tử" vào cuối năm 2022, người dân cần phải thực hiện ngay những việc này.

Từ xưa đến nay sổ hộ khẩu có giá trị quan trọng đối với mỗi người dân. Đây là hai cuốn sổ thể hiện, chứng minh thông tin cư trú của mỗi người và liên quan đế rất nhiều thủ tục hành chính trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) thì từ ngày 1/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng; không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các trường hợp có thay đổi thông tin.

Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng.

Như vậy, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023 là thời điểm chính thức khai tử cuốn sổ vốn đã từng rất quan trọng này.

Để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị "khai tử" vào cuối năm 2022, người dân cần phải thực hiện ngay những việc này.

 

 Sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức bị "khai tử" vào cuối năm nay (Ảnh minh họa)

 

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo quy định tại khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ quản lý người dân bằng dữ liệu điện tử có trong Cơ sở dữ liệu về dân cư.

Theo khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân 2014 (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020), những thông tin công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: ngày sinh; quan hệ tình dục; nơi đăng ký khai sinh; quê hương; dân tộc; tôn giáo; Quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi cư trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu…

Theo Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2021.

Hiện Bộ đã cập nhật vào hệ thống hơn 102 triệu thông tin dân cư và các địa phương đã rà soát, “làm sạch” dữ liệu trên hệ thống phần mềm và củng cố hồ sơ sổ sách, lưu trữ hộ khẩu. hơn 98 triệu người (đạt 95,8%). Một số trường hợp chưa cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc chưa cập nhật chuẩn thông tin có thể là do cán bộ công an chưa liên hệ được, người dân đi vắng...

Vì vậy, nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc đã cập nhật nhưng chưa chính xác thì cần nhanh chóng cập nhật lại để việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi. sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Làm CCCD gắn chip

Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về số định danh cá nhân như sau: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Số định danh cá nhân (12 chữ số) cũng chính là số thẻ CCCD. Công dân khi thực hiện thủ tục hành chính có thể xuất trình thẻ CCCD để lấy thông tin về nơi cư trú và các thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, Cảnh sát Quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu công dân đang sử dụng CMND 9 số, tức là không biết mã định danh cá nhân thì sẽ rất khó lấy thông tin về nơi cư trú. Vì thế, những ai chưa làm CCCD gắn chip trước ngày 31/12/2022.

Tác giả: H.A

Nguồn tin: phununews.nguoiduatin.vn