Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Sáng nay (19/10), Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ban đảng của Tỉnh ủy; 21 huyện, thành, thị ủy; các Đảng ủy trực thuộc về quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban đảng Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc, Trường Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

 Đ/c Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh

Ngày 30/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi là Quy định số 24-QĐ/TW); đồng thời ngày 28/9/2021, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đây là những văn bản quan trọng để cụ thể hóa Điều lệ Đảng, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương ban hành các quyết định, quy định, hướng dẫn thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW, Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu những nội dung mới trong Quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tạp chí trong nước đăng tải để các cấp ủy, tổ chức đảng và đông đảo cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời cập nhật quy định của Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu những nội dung mới trong Quy định 24-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW (sau đây gọi là Hướng dẫn mới) để các cấp ủy, tổ chức đảng và đông đảo cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời cập nhật những quy định của Trung ương như: Nguyên tắc xây dựng Hướng dẫn mới; về bố cục và hình thức trình bày; một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú khi xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; quản lý hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng; tặng huy hiệu Đảng; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên…

Ngoài những nội dung cơ bản được bổ sung, sửa đổi nêu trên, trong Hướng dẫn mới có một số điều chỉnh nhỏ như: Cập nhật tên tổ chức, cơ quan do sắp xếp lại tổ chức; về cách trình bày, câu chữ và cách diễn đạt để phù hợp và dễ hiểu hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn sau hội nghị này, các đồng chí đảng viên, lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nắm thật sâu, thật chắc và chịu trách nhiệm về việc phổ biến, quán triệt các nội dung trong Quy định và Hướng dẫn đến cơ quan đơn vị của mình. Đồng thời, lựa chọn hình thức phù hợp để phổ biến, quán triệt Quy định đến các đảng viên của đơn vị. Trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát đạo đức, rèn luyện, lối sống của đảng viên nhằm giảm bớt những sai sót, vi phạm Điều lệ Đảng của đảng viên với công tác thi đua khen thưởng kịp thời các tấm gương điển hình.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đảng viên tập trung cao độ giữ vững thành quả chống dịch, “thích ứng an toàn”, “linh hoạt nhưng kiểm soát có hiệu quả” trong điều kiện mới, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công tác phòng chống dịch, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, tập trung đánh giá, kiểm điểm, xếp loại công tác đảng tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình, hướng dẫn nhằm đảm bảo khách quan, trung thực; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn