Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Yêu cầu Chủ tịch huyện, thành phố công khai xin lỗi người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND 2 huyện, thành phố phải xin lỗi dân vì chậm giải quyết thủ tục đất đai. Văn bản xin lỗi phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và Chủ tịch nhiều huyện, thành phố vì chậm giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Ngoài việc phê bình, ông Đặng Văn Minh còn yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành phải công khai xin lỗi người dân theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở TN&MT cùng các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo số hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn tồn đọng. Tuy nhiên, nhiều địa phương không báo cáo, hoặc báo cáo không đầy đủ.

Sở TN&MT cũng chưa đề xuất hướng giải quyết đối với hồ sơ còn tồn đọng theo chỉ đạo.

 Việc chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân khiến lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo 2 huyện, thành phố bị kiểm điểm, phê bình.

Trong quá trình kiểm tra, tỉnh đã phát hiện số lượng lớn hồ sơ tồn đọng tại huyện Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi trong năm 2020, gây bức xúc cho người dân. Trong đó, TP Quảng Ngãi tiếp nhận 2.480 hồ sơ, nhưng chỉ giải quyết được 632 hồ sơ.

Đối với huyện Nghĩa Hành, chính quyền tiếp nhận 251 hồ sơ, giải quyết được 136 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của 2 đơn vị này đều dưới 30% tổng số hồ sơ được giải quyết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc giải quyết hồ sơ tồn đọng kéo dài vi phạm luật Đất đai, gây bức xúc cho người dân. Tuy nhiên, các đơn vị chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm, chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, ông Đặng Văn Minh yêu cầu Sở TN&MT, UBND TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành phải kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành xin lỗi dân công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ, UBND TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành phải xin lỗi dân vì để cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm quy định giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản xin lỗi phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, UBND TP Quảng Ngãi chưa thực hiện xin lỗi, UBND huyện Nghĩa Hành đã có văn bản xin lỗi nhưng chưa công khai.

Một lần nữa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phê bình và yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân.

Đối với huyện Nghĩa Hành, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công khai văn bản xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 20/8 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí