Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Hôm nay (5/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hôm nay (5/8), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 20 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phiên họp thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến Dự thảo Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”; Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News