Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Rùa dát vàng 9999 giá cả trăm triệu đồng ở Hà Nội

Tác phẩm rùa mạ vàng 9999 phỏng theo tiêu bản cụ rùa Hồ Gươm được làm hoàn toàn bằng tay với độ tỉnh xảo cao.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2019/11/03/rua_vang_9999_bang_gom_0155.mp4[/presscloud]