Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng dìm vợ xuống nước, đánh đập dã man

Người chồng nhiều lần dìm vợ xuống nước, bóp cổ; thậm chí khi vợ chạy thoát anh ta đuổi theo đấm liên tiếp trước sự chứng kiến của con trai.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2019/09/16/Ch___ng_d__m_v____xu___ng_n_____c______nh______p_d___man.mp4[/presscloud]