Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Danh sách 14 công ty, doanh nghiệp nợ BHXH tính đến 31/7/2019

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp kéo dài (Số tiền tính đến ngày 31/7/2019) với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.