Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Từ lãnh đạo Ngân hàng đến Chủ tịch Quảng Ninh của ông Nguyễn Văn Thắng

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng hiện đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.