Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Danh sách 28 công ty, doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hàng tỷ đồng

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp kéo dài (Số tiền tính đến ngày 31/3/2019) với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.