Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Quá trình công tác của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Trước khi được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin truyền Thông, ông Nguyễn Bắc Son có nhiều năm công tác trong quân đội.