Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trèo thang hái trâm rừng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch là thời điểm trâm sai trái, người dân ở vùng Tri Tôn (An Giang) có thể thu hoạch 30 – 40kg mỗi ngày.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/06/13/hai_13_6_18.mp4[/presscloud]