Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lội bùn săn loài cá kỳ lạ nhất hành tinh

Những ngày này, người dân Hậu Lộc (Thanh Hóa) đổ xô đi bắt cá còi bán cho thương lái với giá cao. Đây là một trong 6 loài cá kỳ lạ nhất hành tinh, chúng biết chạy nhảy, leo cây.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/04/16/bat_ca_16_4_18.mp4[/presscloud]