Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bộ Tài chính giục Sabeco trả 2.500 tỷ đồng bị truy thu

Dẫn Luật Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp số tiền được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan tới truy thu khoản tiền lợi nhuận còn lại chưa chia từ năm 2016 trở về trước ở Sabeco.

Dẫn Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Bộ Tài chính cho hay, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

 Sản xuất bia chai tại Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn. Ảnh: SG

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu. “Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác đã nêu tại kiến nghị báo cáo kiểm toán”, văn bản Bộ Tài chính nêu.

Cơ quan này cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Sabeco báo cáo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khẳng định, Bộ Công Thương và Sabeco đã không thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo Nghị định 99/2012, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trước thời điểm thoái vốn ngày 27/12/2017.

Kiểm toán Nhà nước khu vực IV cũng nêu quan điểm, lý giải của Sabeco việc Bộ Công Thương chỉ còn nắm hơn 36% vốn tại Sabeco sau khi bán 53,59% vốn cho đại gia Thái Lan là chưa hợp lý. "Tại thời điểm Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, Nhà nước chưa thoái 53,59% vốn điều lệ. Do đó, khi ấy Nhà nước vẫn giữ 89,59% vốn điều lệ của Sabeco", Kiểm toán Khu vực IV khẳng định.

Trước đó trong văn bản phản hồi Kiểm toán Nhà nước, Sabeco cho rằng không có cơ sở thực hiện ngay kiến nghị kiểm toán do "chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty".

“Sabeco chưa chốt danh sách cổ đông nên chưa xác định được số lượng cổ đông, mức chia cổ tức, tỷ lệ các cổ đông để xin ý kiến và làm thủ tục chi trả. Xin nhấn mạnh là việc phân phối cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ nào phải căn cứ vào kết quả chốt danh sách cổ đông vào thời điểm dự kiến chia cổ tức”, Sabeco cho hay.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Sabeco tại thời điểm 28/12/2017, vốn Nhà nước tại Sabeco chỉ còn hơn 36% sau khi đã bán 53,59% cho đại gia Thái Lan, chứ không phải 89,59% như kiểm toán nêu.

Hiện Bộ Công Thương đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm. Khúc mắc chính theo ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nằm ở khoản truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco giai đoạn 2007-2015, khoảng 2.500 tỷ đồng. Để không ảnh hưởng tới quá trình bán vốn, khi hoàn thiện hồ sơ, phần lợi nhuận chưa phân phối này đã được Sabeco “khoanh” lại, nhằm đảm bảo khi có quyết định chính thức từ cấp thẩm quyền không ảnh hưởng tới “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp. Việc này đã được Sabeco xin ý kiến các cơ quan chức năng hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.