Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ngắm vườn hoa mặt trời bừng nở trong nắng đông tại Hoàng Thành Thăng Long

Hơn 2.000 m² hoa hướng dương bừng nở trong nắng đông tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/01/12/vuon_hoa12_1_18.mp4[/presscloud]